Thứ Năm ngày 21 tháng 9 năm 2023

Chỉ 32% người tiêu dùng Việt tin tưởng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của các tổ chức dịch vụ số

Một nghiên cứu do Microsoft và IDC Châu Á – Thái Bình Dương vừa phối hợp thực hiện mang tên “Tìm hiểu niềm tin của người tiêu dùng đối với dịch vụ số ở Châu Á – Thái Bình Dương” (Understanding Consumer Trust in Digital Services in Asia Pacific) cho thấy tại Việt Nam, cứ 3 người tiêu dùng thì chưa đến 1 người (32%) tin rằng dữ liệu cá nhân của họ được các tổ chức cung cấp dịch vụ số xử lý một cách đáng tin cậy.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.