Thứ Ba ngày 29 tháng 11 năm 2022

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11

25. Spain – China (17/6/2019): 0-0

Xin mời xem video:

Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.