Thứ Tư ngày 18 tháng 5 năm 2022

Google Adventure Vietnam: hành trình khám phá Việt Nam trên YouTube

Google ngày 24-6-2019 đã khởi động một hành trình khám phá Việt Nam với những trải nghiệm trọn vẹn về văn hóa và ẩm thực, con người lẫn phong cảnh tự nhiên của Việt Nam dành cho các nhà sáng tạo nội dung YouTube mang tên Google Adventure Vietnam.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.