Thứ Bảy ngày 25 tháng 5 năm 2024

Biết làm ăn…

Có tài kinh doanh, có đầu óc nhạy bén nhận ra thời cơ và nhìn thấy những cánh cửa tiềm ẩn của thị trường, có thể giúp bạn phất lên nhanh chóng, làm giàu cấp tập.

Nhưng để có thể sống sót trên thị trường, BIẾT LÀM GIÀU thôi chưa đủ, mà bạn còn phải BIẾT SỐNG giữa cái chợ đời Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều.

Đó mới là BIẾT LÀM ĂN!

P.H.P.