Thứ Ba ngày 28 tháng 5 năm 2024

TP.HCM ứng dụng mô hình “Phòng họp không giấy” và “Giao việc tức thời – nhắc việc thông minh”

Sáng 25-6-2019, UBND TP.HCM đã chính thức công bố triển khai hệ thống Phòng họp không giấy và ứng dụng “Giao việc tức thời – nhắc việc thông minh” áp dụng trước mắt tại trụ sở UBND TP và sẽ áp dụng trên toàn thành phố vào năm 2020. Dự kiến mô hình e-Cabinet này sẽ giúp giảm 30% giấy tờ, 40% chi phí cho việc họp hành, tăng cường tương tác giữa các thành viên dự họp. Hai ứng dụng chính phủ điện tử này đều do Tập đoàn VNPT nghiên cứu và phát triển.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.