Thứ Bảy ngày 13 tháng 4 năm 2024

Cấp 4, học kỳ 3

Ở xứ Chắc Cà Đao của tui nha nha.

Tốt nghiệp Cấp 3 là liên thông lên Cấp 4 (cách học cơ bản là y chang: thầy đọc mỏi miệng, trò chép mỏi tay).

3 tháng hè là Học kỳ 3 của học sinh, phụ huynh, thầy cô và nhà trường.

P.H.P.