Thứ Ba ngày 28 tháng 5 năm 2024

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11

VÒNG TỨ KẾT (QUARTER-FINALS)

3. Netherlands – Italy (29/6/2019): 2-0

Xin mời xem video:

Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.