Thứ Hai ngày 04 tháng 3 năm 2024

Hội thảo quốc tế về Khoa học và Kỹ thuật Tính toán ICCSE-4 (2019)

Hội thảo quốc tế về Khoa học và Kỹ thuật Tính toán (The International Conference on Computing Science and Engineering – ICCSE) lần thứ 4 năm 2019 do Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán (ICST) tổ chức dưới sự bảo trợ của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM diễn ra tại TP.HCM trong 2 ngày 25 và 26-7-2019.

Nhân dịp này, Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán (ICST) cũng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (chính thức hoạt động từ năm 2009).

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.