Thứ Tư ngày 18 tháng 5 năm 2022

Cách kiểm tra số ảnh đã chụp trên máy ảnh

Bạn Kiều Văn Trường có chia sẻ thủ thuật để kiểm tra xem máy ảnh của bạn đã chụp được tổng cộng bao nhiêu tấm ảnh (shot).

Mời bạn đọc nội dung trên MediaOnline.