Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2024

Vợ 2… xe hơi

Mấy bà vợ Việt giờ cực thoáng, cấp tiến tới mức cho chồng tiền tậu “vợ 2” sang chảnh. 

Bồ nhí cũng khoái “vợ 2” của chàng. 

Xe hơi giờ được gọi là “vợ 2”!

Tội cho cả vợ xịn, vợ 2 lẫn xe hơi!