Thứ Sáu ngày 06 tháng 12 năm 2019

Vợ 2… xe hơi

Mấy bà vợ Việt giờ cực thoáng, cấp tiến tới mức cho chồng tiền tậu “vợ 2” sang chảnh. 

Bồ nhí cũng khoái “vợ 2” của chàng. 

Xe hơi giờ được gọi là “vợ 2”!

Tội cho cả vợ xịn, vợ 2 lẫn xe hơi!