Thứ Bảy ngày 13 tháng 4 năm 2024

Sách trắng… mà… đen!

Ngày 27-9-2019, đảng CS Trung Quốc phát hành sách trắng (white paper) chính thức nhân Quốc khánh 70 năm của Trung Quốc (1-10-1949/2019). Cuốn sách trắng mang tên “China and the World in the New Era” (Trung Quốc và Thế giới trong Kỷ nguyên mới) hiên ngang và kiêu hãnh tuyên bố: “China safeguards world peace through real actions. Over the past 70 years, China has not provoked a single war or conflict, nor invaded a single square of foreign land.” (Trung Quốc bảo vệ hòa bình thế giới thông qua các hành động thực tế. Trong suốt 70 năm qua, Trung Quốc chưa từng phát động một cuộc chiến tranh hay xung đột nào, cũng không xâm phạm một tấc đất nào của nước ngoài.”

Hai tờ báo India Today và  NDTV của Ấn Độ đã trích dẫn như thế từ cuốn sách trắng của Trung Quốc rồi đặt câu hỏi: Vậy thì cuộc chiến tranh đẫm máu Trung Quốc – Ấn Độ năm 1962 và những vùng lãnh thổ Ấn Độ, đặc biệt là khu vực Aksai Chin của Ấn Độ mà Trung Quốc chiếm đóng, cũng như những tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa hai nước mấy chục năm nay là “tưởng tượng” ư? Cuộc tranh chấp biên giới Trung – Ấn, bao gồm đường kiểm soát thực địa Line of Actual Control (LAC) dài 3.488km, tới nay vẫn chưa được giải quyết. Trung Quốc cũng đòi chủ quyền Arunachal Pradesh, một phần của Nam Tây Tạng mà Ấn Độ đang tranh luận.

Đặc biệt, nhân tiện, 2 tờ báo Ấn Độ này nhắc tới cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 mà Trung Quốc phát động chống Việt Nam. Chuyện Trung Quốc tự tuyên bố chủ quyền với gần hết Biển Đông mà đang bị các nước Việt Nam, Malaysia, Philippines, Brunei và lãnh thổ Taiwan chống lại. (China also had a major military conflict with Vietnam in 1979. China claims sovereignty over all of South China Sea. Vietnam, Malaysia, the Philippines, Brunei and Taiwan have counter claims. – India Today)

Chỉ xin mượn thông tin từ Ấn Độ cho nó… khách quan!

Didn’t fight single war nor invaded a single square of foreign land, says China

Didn’t Fight Any War Nor Invaded Foreign Land: China

P.H.P.