Thứ Năm ngày 23 tháng 3 năm 2023

Lịch 2020

Sáng Chủ nhựt 13.10.2019, ở dưới là Rằm tháng 9 Kỷ Hợi, đi ngang một tiệm văn phòng phẩm và thấy họ bày bán những cuốn lịch 2020, tôi thấy lòng mình chợt trồi lên một cảm giác rất lạ. Lạ như thể chỉ còn 2 tháng rưỡi nữa là hết năm 2019. Ờ, mà nói vậy có vẻ bi quan. Phải nói rằng chỉ còn 2 tháng rưỡi nữa là bước qua năm mới 2020.

Oh yeah! Oh yeah! Hình như tôi rên lên khe khẽ.

P.H.P.