Thứ Ba ngày 16 tháng 4 năm 2024

Quản lý linh hoạt dịch vụ xuyên biên giới

Chưa bao giờ Việt Nam thể hiện sự quyết tâm tiến hành cuộc Cách mạng Công nghiêp lần thứ 4 mạnh mẽ như hiện nay – một sự chuyển động ngày từ tận cùng thượng tầng kiến trúc (Bộ Chính trị đã có cả nghị quyết riêng) cho tới hạ tầng cơ sở. Vì thế, khi cả nước đang chuyển mình vào thời kỳ chuyển đổi số để xây dựng nền kinh tế số, xã hội số, hơn ai hết các cơ quan quản lý Nhà nước phải tiên phuông trong việc thay đổi một cách triệt để, tới tận gốc rễ, các hoạt động của mình để góp phần thúc đẩy tiến trình chung, không để bị mang tai tiếng là thời CN4.0 mà hành xử như CN1.0.

Xem dịch vụ phim online trên Smart TV. (Ảnh: Internet. Thanks)

Trong nền kinh tế số, hoạt động kinh doanh và dịch vụ xuyên biên giới là một trong những đặc thù mà các nước phải chấp nhận cuộc chơi. Người thức thời và biết nhìn xa trông rộng thì tìm ra cách chung sống với nó và khai thác nó để đem lại nhiều lợi ích nhất có thể được cho đất nước mình. Tất nhiên, không nước nào có thể cát cứ theo ranh giới tự nhiên và áp dụng luật riêng của mình cho sân chơi quốc tế. Thật ra, đây cũng là lẽ công bình vì họ cũng chẳng muốn các doanh nghiệp của mình khi ra sân chơi quốc tế lại bị xử ép theo luật chơi của nước nào đó.

Xin mời đọc bài in trên báo Người Lao Động Chủ nhật 20-10-2019 và trên báo Người Lao Động Online.