Thứ Sáu ngày 23 tháng 2 năm 2024

4 năm liên tiếp Digiworld nhận giải TOP 100 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam

Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld Corporation) đã được vinh dự bình chọn và nhận giải TOP 100 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững (PTBV) lần thứ 4 liên tiếp, dựa theo Bộ chỉ số doanh nghiệp phát triển bền vững (CSI). Lễ trao giải đã được tổ chức tại Hà Nội ngày 26-11-2019.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.