Thứ Tư ngày 21 tháng 2 năm 2024

A Đây Rồi… rồi đây a…

Bất ngờ, bất ngờ và bất ngờ khi ngày 17-12-2019 trên Facebook đột ngột xuất hiện bản chụp thông báo của Công ty VinCommerce “về việc dừng bán hàng trên Adayroi”. Bất ngờ tới khó đỡ khi thông cáo ký tại Hà Nội ngày 17-12-2019 và có hiệu lực từ 18g00 ngày 17-12-2019 (Ngày Cut-off).

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.