Thứ Hai ngày 04 tháng 3 năm 2024

Hai dòng smartphone Samsung Galaxy S10 và Note10 được nâng cấp một số tính năng của Galaxy S20

Công ty Điện tử Samsung đang trang bị cho hai dòng smartphone Galaxy S10 và Galaxy Note10 ra đời năm 2019 những tính năng đột phá qua bản cập nhật phần mềm mới nhất, bắt đầu được nâng cấp tự động từ tháng 3-2020. Đây là những tính năng chọn lọc được trang bị cho dòng Galaxy S20 mới ra mắt đầu năm 2020. (Ở Việt Nam, việc cập nhật firmware mới theo phương thức OTA tự động đã bắt đầu từ ngày 24-3-2020).

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.