Thứ Bảy ngày 25 tháng 3 năm 2023

Samsung Việt Nam ủng hộ 10 tỷ đồng chung tay phòng chống dịch COVID-19

Nhằm chung tay cùng Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Samsung Việt Nam trao tặng 10 tỷ đồng, trong đó 7 tỷ được trao cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 3 tỷ được trao cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2 tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên, mỗi đơn vị 1,5 tỷ đồng. Bắc Ninh và Thái Nguyên là địa phương có các nhà máy của Samsung Việt Nam đang sản xuất kinh doanh.

Samsung Việt Nam trao tặng 7 tỷ đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để chung tay phòng chống dịch COV ID-19. (Ảnh: Hữu Trọng).

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.