Thứ Năm ngày 09 tháng 2 năm 2023

VIDEO: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương thời đại dịch COVID-19

Ngày thứ Năm 2-4-2020 (nhằm mùng Mười tháng Ba Canh Tý) là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương của dân tốc Việt Nam. Năm 2020, ngày Giỗ Tổ diễn ra vào thời đại dịch COVID-19.

Xin mời xem video:

Bạn có thể xem trực tiếp trên YouTube để có chất lượng tốt hơn. Thanks.