Thứ Sáu ngày 19 tháng 4 năm 2024

Google Giáo dục hỗ trợ giáo viên dạy học tại nhà

Ngày 17-4-2020 cùng với việc thay logo trên trang chủ với Doodle Tri ân giáo viên trong Tuần lễ tri ân (13 tới 19-4-2020) những người hùng thầm lặng trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19, Google đã ra mắt chuyên trang tiếng Việt Dạy học tại nhà, cung cấp các tài nguyên, công cụ và thông tin để giáo viên sử dụng cho việc dạy học từ xa trong thời gian giãn cách xã hội (social distancing) tại nhà vì dịch bệnh.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.