Thứ Tư ngày 29 tháng 5 năm 2024

VNPT tiếp tục dẫn đầu về tốc độ Internet cáp quang tại Việt Nam

Tập đoàn VNPT tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu về chất lượng băng thông rộng cố định (Internet cáp quang) tại Việt Nam, theo công bố của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC).

Nhân viên kỹ thuật VNPT kiểm tra hộp cung cấp Internet cáp quang cho khách hàng người dùng cuối.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.