Thứ Hai ngày 04 tháng 3 năm 2024

Vingroup công bố giải pháp công nghệ VinHR nâng cao năng suất lao động bằng AI

Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Công nghệ Vantix (Tập đoàn Vingroup) vừa công bố giải pháp nguồn nhân lực VinHR được giới thiệu có khả năng nâng cao 25% năng suất lao động phổ thông. Với VinHR, Vingroup trở thành một trong những đơn vị đầu tiên trên thế giới cung cấp giải pháp tối ưu hóa năng suất lao động thông qua thiết bị Internet vạn vật (IoT) cá nhân và công ngệ trí tuệ nhân tạo (AI).

VinHR sử dụng mô hình học sâu (Deep Learning) đặc thù của AI để huấn luyện và tự động xác nhận các chuyển động của nhân viên qua giải pháp công nghệ hoàn chỉnh, bao gồm: thiết bị đeo tay thông minh (wearables), cơ sở hạ tầng sử dụng AI, phần mềm quản lý và tối ưu doanh nghiệp. Hệ thống đo lường thông minh sẽ cung cấp tầm nhìn toàn diện và chi tiết về hiệu quả hoạt động của lao động cho các nhà quản lý và chủ doanh nghiệp. 

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.