Thứ Tư ngày 17 tháng 4 năm 2024

Cách thức TikTok đề xuất nội dung cho danh mục Dành Cho Bạn (For You)

Nền tảng video ngắn TikTok vẫn đang tiếp tục xây dựng một cộng đồng toàn cầu nơi thành viên có thể sáng tạo, chia sẻ, khám phá thế giới và kết nối với mọi người một cách chân thật. Danh mục Dành Cho Bạn (For You) là một trong những tính năng cho phép người dùng kết nối và khám phá. Đây là trải nghiệm cốt lõi của TikTok được cộng đồng thường xuyên sử dụng.

Khi người dùng sử dụng TikTok và truy cập vào mục Dành Cho Bạn, các video được đề xuất theo sở thích cá nhân sẽ xuất hiện. Đây là cách giúp người dùng dễ dàng tìm thấy các nhà sáng tạo và những nội dung yêu thích của riêng mình. Danh mục này được cung cấp bởi hệ thống đề xuất nội dung (recommendation system) cho riêng từng người dùng theo đúng sở thích của họ. Điều đặc biệt là mục Dành Cho Bạn không cố định. Những người dùng khác nhau có thể xem một số video nổi bật giống nhau, nhưng các nội dung được đề xuất cho từng người là duy nhất và phù hợp với từng cá nhân cụ thể.

Trong bài này, TikTok giải thích về cách thức chế độ đề xuất nội dung được họ ứng dụng cho danh mục Dành Cho Bạn.

Xin mời đọc bài trên MediaOnline.