Thứ Sáu ngày 24 tháng 5 năm 2024

The Verge: Vì sao Mark Zuckerberg đổi tên công ty Facebook thành Meta?

Trong cuộc phỏng vấn đăng trên báo The Verge ngày 28-10-2021, ông Mark Zuckerberg, nhà sáng lập – CEO của Facebook, đã trả lời câu hỏi từ Alex Heath, một phóng viên cấp cao của The Verge chuyên về Facebook và các nền tảng Internet khác, về lý do mình đổi tên Công ty Facebook, công ty mẹ (holding company) của mạng truyền thông xã hội lớn nhất hành tinh Facebook thành Meta sau 17 năm thành lập công ty (tháng 2-2004).

Illustration by Samar Haddad. The Verge.

Alex Heath: Ông có thể giải thích vì sao mình làm việc thay đổi thương hiệu này?

Ông Mark Zuckerberg .

Mark Zuckerberg: Ở cấp độ cao, chúng tôi đã thực hiện việc thay đổi báo cáo về mảng (segment) này vào thứ Hai (25-10-2021) như một phần của thu nhập. Vì vậy, bây giờ chúng tôi đang xem doanh nghiệp của mình gồm 2 mảng khác nhau. Về cơ bản, một mảng cho các ứng dụng xã hội (social apps) và một cho các nền tảng tương lai (future platforms). Và ý tưởng là công việc metaverse mà chúng tôi đang làm không liên quan đến bất kỳ mảng nào trong số đó. Nó không giống như Reality Labs đang làm công việc xây dựng metaverse. Nó vượt qua tất cả những điều này. Metaverse sẽ là cả nền tảng tương lai lẫn trải nghiệm xã hội. (Chú thích: metaverse được coi như một mạng xã hội tương lai dựa trên công nghệ thực tế ảo và 3D).

Vì vậy, chúng tôi muốn có một bộ nhận diện thương hiệu (brand identity) mới, như bạn đã đưa tin, phù hợp một cách định hướng với tầm nhìn tương lai mà chúng tôi đang hướng tới. Có phần nào là mục tiêu nhận dạng thương hiệu cấp cao hơn và sau đó là mục tiêu kỹ thuật và chức năng hơn. Mấu chốt cao hơn là Facebook là một thương hiệu truyền thông xã hội mang tính biểu tượng (iconic social media brand). Và chúng tôi ngày càng làm được nhiều hơn thế. Mọi người nghĩ về chúng tôi như một công ty truyền thông xã hội (social media company), nhưng cách chúng tôi nghĩ về bản thân mình là chúng tôi là một công ty công nghệ (technology company) xây dựng công nghệ để giúp mọi người kết nối với nhau. Chúng tôi nghĩ rằng điều đó khiến chúng tôi khác biệt với các công ty khác bởi vì tất cả những người khác đều đang cố gắng nghiên cứu cách mọi người tương tác với công nghệ, còn chúng tôi xây dựng các công nghệ để mọi người có thể tương tác với nhau.

Đối với chúng tôi, đó không bao giờ chỉ là về truyền thông xã hội, và chúng tôi ngày càng tiến xa hơn thế. Có cảm giác như thương hiệu của công ty được gắn với ý tưởng về phương tiện truyền thông xã hội và một trong những sản phẩm cụ thể mà chúng tôi đang xây dựng ở đó – bởi vì giờ đây, Instagram và WhatsApp cũng đang phát triển trở nên thực sự quan trọng – cảm thấy ngày càng giống như nó không bao gồm tất cả mọi thứ mà chúng tôi đang làm. Vì vậy, chúng tôi muốn thay đổi điều đó để có thứ gì đó gợi nhiều hơn về tầm nhìn mà chúng tôi đang hướng tới.

Trên cơ sở chức năng và kỹ thuật hơn, tôi nghĩ rằng đã có rất nhiều sự nhầm lẫn và khó xử khi để thương hiệu công ty đồng thời là thương hiệu của một trong những ứng dụng truyền thông xã hội. Khi mọi người muốn đăng nhập vào tài khoản Quest của họ, chúng tôi muốn họ đăng nhập bằng tài khoản Facebook của họ vì chúng tôi muốn có một hệ thống danh tính hoặc tài khoản duy nhất cho công ty. Google làm điều đó, Apple làm điều đó. Microsoft làm nó. Nhưng đối với chúng tôi, vấn đề là nếu bạn đang đăng nhập vào Quest hoặc WhatsApp hoặc Instagram bằng tài khoản Facebook, tôi nghĩ rằng đã có sự nhầm lẫn về việc, “Có phải tôi đang đăng nhập vào tài khoản này bằng tài khoản công ty Facebook của mình hay đây sẽ là liên kết với tài khoản mạng xã hội của tôi? ” Có người đã quan ngại trên Quest, “Nếu tôi không muốn sử dụng Facebook hoặc nếu điều gì đó xảy ra và tài khoản của tôi bị vô hiệu hóa, liệu thiết bị của tôi giờ đây có sắp trở thành ‘cục gạch’ không?” Đó là mối quan tâm mà tôi nghĩ mọi người không cần phải có. Có người đã lo lắng rằng, “Nếu tôi đăng nhập Instagram bằng cái này hoặc nếu tôi đăng nhập vào WhatsApp bằng nó, thì điều đó có nghĩa là dữ liệu của tôi bằng cách nào đó sẽ được chia sẻ ở đây theo cách mà tôi không muốn?”

Tôi nghĩ sẽ hữu ích cho mọi người nếu có mối quan hệ với một công ty khác với mối quan hệ với bất kỳ một sản phẩm cụ thể nào, mà hồ như có thể thay thế tất cả những cái đó. Vì vậy, từ góc độ chức năng, tôi nghĩ điều đó rất quan trọng để làm như thế. Và như tôi đã tìm ra vài năm trước khi tung ra một cái gì đó giống như Nazaré, những sản phẩm này đang ngày càng giảm dần giống như những gì bạn nghĩ về một sản phẩm truyền thông xã hội ngày nay. Tôi nghĩ rằng chỉ có một nhận dạng khác cho điều đó là quan trọng.

Khi tôi nghĩ về thời điểm tốt nhất để cố gắng thực hiện sự thay đổi đó, nó giống như càng sớm càng tốt một khi bạn nhận ra rằng bạn muốn làm điều đó. Vì vậy, đó là những gì đã dẫn chúng tôi đi xuống con đường này. Chúng tôi đã suy nghĩ về nó trong một thời gian dài. Tôi chính thức khởi động dự án vào đầu năm nay. Đó là một chút hơn sáu tháng về trước. Nhưng đây là một cuộc tranh luận mà chúng tôi đã có trong suốt một thời gian dài trong công ty, về việc liệu chúng tôi có nên làm điều này hay không. Đó là điều mà tôi đã làm việc với Alex Schultz rất chặt chẽ kể từ khi anh ấy trở thành CMO (Chief Marketing Office, Giám đốc Tiếp thị).

Biển hiệu tại trụ sở của Facebook ngày 28-10-2021 ở số 1 đường Hacker Way, Menlo Park CA 94025 (bang California, Mỹ) đã đổi thành Meta – tên mới của công ty mẹ của FB.

Nguyên gốc:

Alex Heath: Can you explain why you’re doing this rebrand?

Mark Zuckerberg: At a high level, we did this segment reporting change on Monday as part of earnings. So we’re now looking at our business as two different segments. One for the social apps and one for future platforms basically. And the idea is that the metaverse work that we’re doing is not about any one of those segments. It’s not like Reality Labs is doing the work building the metaverse. It goes across all of this. The metaverse is going to be both future platforms and social experiences.

So we wanted to have a new brand identity that, as you reported, is directionally aligned with the future vision that we’re working towards. There’s sort of a higher-level brand identity goal and then there’s a more technical and functional goal. The higher-level piece is that Facebook is the iconic social media brand. And increasingly we’re doing more than that. People think of us as a social media company, but the way we think about ourselves is that we’re a technology company that builds technology to help people connect with each other. We think that makes us different from the other companies because everyone else is trying to work on how people interact with technology, where as we we build technologies so that people can interact with each other.

For us, it was never just about social media, and increasingly we’re moving beyond that. It felt like having the brand of the company be tied to the idea of social media and one of the specific products that we’re building there — because we now have Instagram and WhatsApp growing to be really important as well — felt increasingly like it didn’t encompass everything that we were doing. So we wanted to shift that to have something that is more evocative of the vision that we’re moving towards.

“It’s helpful for people to have a relationship with a company that is different from the relationship with any specific one of the products.”

On a more functional and technical basis, I think that there was just a lot of confusion and awkwardness about having the company brand be also the brand of one of the social media apps. When people wanted to go sign into their Quest, we wanted them to sign in with their Facebook account because we wanted to have a single identity or account system for the company. Google has that, Apple has that. Microsoft has it. But for us, the issue is that if you’re signing into Quest or WhatsApp or Instagram with a Facebook account, I think that there was a confusion about, “Am I signing into this with my Facebook corporate account or is this going to be tied to my social media account?” People had concerns on Quest. “If I don’t want to use Facebook or if something happens and my account gets deactivated, is my device now going to get bricked?” That’s a concern that I think people shouldn’t have to have. People had concerns that, “If I sign into Instagram with this or if I sign into WhatsApp with it, does that mean that my data is somehow gonna get shared over here in a way that I didn’t want?”

I think it’s helpful for people to have a relationship with a company that is different from the relationship with any specific one of the products, that can kind of supersede all of that. So from a functional perspective, I thought it was very important to have that. And as I looked out several years towards launching something like Nazaré, these products are becoming decreasingly like what you would think of as a social media product today. I think just having a different identify for that is important. When I thought about when was the best time to try to make that shift, it’s kind of like as soon as possible once you realize that you want to do that. So that’s what led us down this path. We’ve been thinking about it for a long time. I formally kicked off the project earlier this year. It was a little over more than six months ago. But this is a debate that we’ve been having for a long time inside the company, about whether we should do this. It’s something that I’ve been working with Alex Schultz on very closely since he became the CMO.

NGÔ LÊ

Nguồn ảnh từ Internet. Thanks.