Thứ Tư ngày 19 tháng 1 năm 2022

Điều này Facebook không sợ mà là… rất sợ!

Đó là sợ bị Ủy ban Thương mại Liên bang (Federal Trade Commission, FTC) phạt lần nữa. Hồi tháng 3-2018, FTC cho biết họ đang điều tra Facebook về scandal Cambridge Analytica. FTC là một cơ quan độc lập của chính phủ Hoa Kỳ được thành lập năm 1914 theo Luật FTC, có sứ mạng chính là cổ vũ việc bảo vệ người tiêu dùng, loại trừ và ngăn chặn các hành vi kinh doanh không cạnh tranh, như độc quyền cưỡng ép (coercive monopoly).

Xin mời đọc bài.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Mark Zuckerberg uống rất nhều nước trong phiên điều trần ngày 10-4-2018 tại Thượng nghị viện Hoa Kỳ. ( Ảnh: Internet. Thanks)

Điều này Facebook không sợ mà là… rất sợ!