Thứ Ba ngày 20 tháng 2 năm 2024

Chuyện cách âm WC

Từ trải nghiệm người dùng và người bị dùng, A Phủ nhận thức sâu sắc rằng cái WC trong nhà cần phải được cách âm nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Do cái của mình hỗng thể cách âm, A Phủ phát huy sáng kiến gắn trong WC một cái loa Bluetooth có khả năng đọc thẻ nhớ. Hễ hành sự một cách bình thường thì mở nhạc valse hay classic. Còn khi phải giao chiến với Tào Tháo thì mở nhạc trẻ hay hip-hop. Sở dĩ dùng loa Bluetooth là để khi cần, A Phủ có thể support từ xa bên ngoài.

Ảnh: Internet. Thanks.

Bởi vì tại bị có những cái âm thanh nội bộ mà mình không thể kiềm chế nổi, tốt nhứt nên tránh gây phiền hà cho mọi ngfười chung quanh.

A.P.