Thứ Sáu ngày 02 tháng 6 năm 2023

5G dẫn đầu tiến bộ của tương lai

Diễn đàn Băng thông rộng Di động Toàn cầu (Global Mobile Broadband Forum, MBBF 2022) lần thứ 13 do Huawei tổ chức diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) trong 2 ngày 25 và 26-10-2022 với chủ đề “5G leads the Stride”. Ông Ken Hu, Chủ tịch Luân phiên của Huawei, trong bài phát biểu khai […]

Huawei: Mạng 5G xanh cho tương lai ít carbon

Trong ngày 14-10-2021, ngày thứ hai cũng là ngày cuối cùng của Diễn đàn Băng thông rộng Di động Toàn cầu (Global Mobile Broadband Forum, MBBF) năm 2021 do Huawei tổ chức ở Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, UAE), ônh Ryan Ding, Giám đốc Điều hành Huawei kiêm Chủ tịch Nhóm Kinh […]

Huawei kêu gọi ngành ICT hợp tác cùng nhau trong giai đoạn phát triển 5G tiếp theo

Diễn đàn Băng thông rộng Di động Toàn cầu (Global Mobile Broadband Forum, MBBF) thường niên lần thứ 12 của Huawei diễn ra trong 2 ngày 13 và 14-10-2021 tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, UAE). Năm nay, Diễn đàn MBBF có chủ đề “5Grows Together” (5G phát triển cùng nhau). Diễn […]

Huawei giới thiệu các kịch bản chính của mạng di động lái xe tự động

Ngày 20-11-2018 tại Diễn đàn Băng thông rộng Di động Toàn cầu (Global Mobile Broadband Forum, GMBF) lần thứ 9 tổ chức ở London (Anh) từ ngày 19 tới 21-11-2018, Huawei đã công bố cuốn Sách trắng (white paper) có tựa đề “Các kịch bản chính của mạng di động lái xe tự động” (Key […]