Thứ Tư ngày 18 tháng 5 năm 2022

TikTok dự đoán hình thức mua sắm kết hợp giải trí sẽ là xu hướng trong các đợt siêu mua sắm 2021 tại Việt Nam

Trong bối cảnh thị trường Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều đợt mua sắm lớn, TikTok dự đoán Shoppertainment (tạm dịch: mua sắm kết hợp giải trí) sẽ là xu hướng nửa cuối năm 2021 trên thị trường thương mại điện tử (TMĐT) ở Việt Nam. Trong báo cáo tổng hợp các yếu tố […]