Thứ Bảy ngày 25 tháng 5 năm 2024

Chúc mừng Tết Nửa Năm

Tết Mùng Năm

 

Lật bật thời gian trôi nhanh choáng cả người. Ông bà mình nói: thời gian như bóng câu qua cửa sổ, ào một cái là hết ngày qua tháng. Trong năm cầm tinh Giáp Ngọ, ắt thời gian còn qua nhanh hơn.

Thiệt mà, mới ăn Tết chính chủ xong, bữa nay đã tới Tết mùng 5 (mùng 5 tháng 5 âm lịch).

Xưa giờ người ta gọi đây là Tết Đoan Ngọ, cũng là một trong những sự kiện có gốc gác từ phương Bắc mà dân Việt ta chịu ảnh hưởng (ảnh hưởng chớ chưa hề bị đồng hóa) sau cả ngàn năm bị đô hộ và trải qua giao lưu văn hóa giữa hai dân tộc láng giềng. Thôi thì lịch sử nó là như vậy, ta chẳng thể thay đổi được.

Nhưng không thay đổi được lịch sử không có nghĩa là không có thái độ với lịch sử. Bởi vậy, do ghét cái bản mặt giàn khoan Haiyang Shiyou 981 không mời mà xộc vô nhà hàng xóm ngồi chễm chệ, năm nay tôi không gọi bữa nay là Tết Đoan Ngọ nữa. Tôi thuần Việt thành Tết Nửa Năm.

Kính chúc các bạn và gia đình mọi điều an lành trong nửa năm còn lại của năm Giáp Ngọ 2014.

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon Tết Nửa Năm Giáp Ngọ 2-6-2014)