Thứ Ba ngày 27 tháng 2 năm 2024

Chẳng cần biết vẽ bản đồ cũng có thể rinh quà từ Google Maps

google-maps

 

Dịch vụ miễn phí về bản đồ và chỉ đường đi nước bước Google Maps từ khi được Google cho ra đời ngày 8-2-2005 tới nay ngày càng được cải thiện. Nó đã trở thành công cụ trợ giúp hữu dụng cho mọi người trên toàn cầu. Nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, thậm chí đã quẳng vào kho cái máy GPS vốn là một vật bất ly thân khi lái xe đi đâu đó.

Cái hay của Google Maps so với thiết bị GPS là nó vừa có tính tương tác cao, vừa được cập nhật tức thời theo thời gian thực, vừa có cơ sở dữ liệu thông tin đa dạng và phong phú. Phần Google lo chuyện vẽ bản đồ và cung cấp công nghệ. Còn cơ sở dữ liệu là công trình tập thể của người dùng toàn cầu.

Xin mời đọc bài trên Media Online