Thứ Hai ngày 04 tháng 3 năm 2024

Một tấm e-card Merry Christmas vui nhộn

xmas-card
Tấm e-card Merry Christmas này làm bằng Flash của ICQ. Bạn clíck chuột lên từng chú nai để xem chú làm gì. Trình duyệt web (browser) của bạn phải hỗ trợ Flash.
 
Mời xem card