Thứ Sáu ngày 07 tháng 10 năm 2022

Merry Christmas – Mừng Chúa Giáng sinh 2021

Xin nguyện cầu Chúa Jesus Hài Đồng luôn ban nhiều Hồng ân cho các bạn và gia đình các bạn của A Phủ, cho dù có niềm tin tôn giáo nào. Đặc biệt là ơn bình an trong thời đại dịch này. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho nhau.

God Bless You All.

(Nguồn ảnh: Internet. Thanks.)

Xin mời cùng nghe một số ca khúc Giáng sinh truyền thống.

PHẠM HỒNG PHƯỚC