Thứ Ba ngày 15 tháng 6 năm 2021

Merry Christmas

Con quỳ lạy Chúa trên Trời

Xin ban ơn lành cho các người thân yêu của con

Xin ban ơn lành cho các bạn con

Xin ban ơn lành cho các ân nhân của con

Bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Tôi là người tin có Thượng đế

Tôi là người tin có luật nhân quả

Tôi luôn biết mình không thể đáp đền những ơn sâu nghĩa cả mà mọi người ưu ái và rộng lòng dành cho mình.

Nên tôi luôn nhớ đến mọi người trong các lời cầu nguyện của tôi hàng ngày…

Cảm ơn các bạn.

Merry Christmas and Happy Holidays