Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

PHÓNG SỰ ẢNH: Đường Hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Thân 2016 (P5/8)

 

5

Chụp sáng Mùng Hai Tết Bính Thân (9-2-2016) trên Đường Hoa Nguyễn Huệ (Saigon). Xin dành tặng cho các bạn ở xa nhưng luôn đau đáu hướng về Saigon.

Chân thành xin lỗi những nhân vật đã “chẳng may” lọt vào ống kính paparazzi của tôi. Nếu thấy thích thì có thể cho tôi một Like (lì xì chớ không có câu Like đâu nhé). Còn nếu không hài lòng thì xin ngày Tết rộng lòng miễn chấp cho tôi. Tôi cũng chỉ có tâm nguyện phục vụ cộng đồng góp chút xíu tâm sức làm cho cuộc sống thêm vui, thêm đáng sống mà thôi.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

160209-tetbinhthan-duonghoa-nguyenhue-140_resize

160209-tetbinhthan-duonghoa-nguyenhue-142_resize

160209-tetbinhthan-duonghoa-nguyenhue-143_resize

160209-tetbinhthan-duonghoa-nguyenhue-148_resize

160209-tetbinhthan-duonghoa-nguyenhue-149_resize

160209-tetbinhthan-duonghoa-nguyenhue-151_resize

160209-tetbinhthan-duonghoa-nguyenhue-152_resize

160209-tetbinhthan-duonghoa-nguyenhue-157_resize

160209-tetbinhthan-duonghoa-nguyenhue-158_resize

160209-tetbinhthan-duonghoa-nguyenhue-159_resize

160209-tetbinhthan-duonghoa-nguyenhue-160_resize

160209-tetbinhthan-duonghoa-nguyenhue-161_resize

160209-tetbinhthan-duonghoa-nguyenhue-162_resize

160209-tetbinhthan-duonghoa-nguyenhue-163_resize

160209-tetbinhthan-duonghoa-nguyenhue-164_resize

160209-tetbinhthan-duonghoa-nguyenhue-165_resize

160209-tetbinhthan-duonghoa-nguyenhue-166_resize

160209-tetbinhthan-duonghoa-nguyenhue-167_resize

160209-tetbinhthan-duonghoa-nguyenhue-168_resize

160209-tetbinhthan-duonghoa-nguyenhue-169_resize

 

XIN MỜI XEM THÊM ẢNH ĐƯỜNG HOA NGUYỄN HUỆ SAIGON TẾT BÍNH THÂN 2016

 

P1     |     P2     |     P3     |     P4     |     P5     |     P6     |     P7     |     P8     |     P9