Thứ Tư ngày 29 tháng 5 năm 2024

Ông Obama đã để lại di sản gì cho ông Trump?

 

Các con số thì bản thân chúng chớ hề biết nói dối nói gian. Những con số thống kê mà báo Tuổi Trẻ in ngày 21-1-2017 so sánh giữa hai thời điểm: Tổng thống Barack Obama của đảng Dân chủ nhận bàn giao từ Tổng thống George W. Bush của đảng Cộng hòa (20-1-2009) và Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa nhận lại từ ông Obama (20-1-2017).

Nói ví von như vầy, ông Bush (con) đã trao lại cho ông Obama một bức tranh nước Mỹ rách tả tơi và nhem nhuốc. Trong 8 năm cày bừa tới hốc hác, bạc mái đầu, mất cả tuổi trung niên (ông Obama vào Nhà Trắng năm 47 tuổi – tuổi hồi teen), ông Obama đã khôi phục lại bức tranh tinh tươm hơn để tự hào trao lại cho người kế nhiệm. Dù có chuyện này, chuyện khác, không sao tránh khỏi, nhưng xin hãy cho ông Obama một lẽ công bằng với những gì ông và toàn ban của mình đã phục vụ nước Mỹ.

Cũng có thể nhận xét như vầy: ông Obama đã làm cho nước Mỹ bị yếu hơn trên quốc tế và dễ bị những thế lực nước ngoài ăn hiếp hơn, mặc dù cũng có thể làm nước Mỹ “minhon” đáng yêu hơn chút nào đó và đối với ai đó.

Và dù sao thì cũng đúng quy trình lịch sử xưa nay ở Mỹ: đảng Cộng hòa xài tiền để rồi đảng Dân chủ phải kéo cày trả nợ; nói theo ngôn ngữ ở quán Ốc Gái, đảng Cộng hòa ăn ốc, còn đảng Dân chủ đổ vỏ.

PHẠM HỒNG PHƯỚC