Thứ Bảy ngày 20 tháng 4 năm 2024

Thị trường mới nổi khu vực châu Á – Thái Bình Dương bị mã độc tấn công cao nhất toàn cầu

 

Microsoft ngày 15-9-2017 đã công bố báo cáo an ninh bảo mật máy tính và mạng khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAC) dựa trên bản báo cáo toàn cầu SIRv22 (Security Intelligence Report – SIR, volume 22). Theo báo cáo này, các thị trường mới nổi thuộc khu vực APAC là những quốc gia bị mã độc tấn công mạnh nhất. Hầu hết những địa chỉ đầu bảng toàn cầu về nguy cơ bị mã độc tấn công,  trong quý đầu năm 2017 đều là các nước kinh tế đang phát triển tại khu vực APAC. Bangladesh và Pakistan đã nằm trong Top nguy cơ toàn cầu. Trong khi đó, Nhật Bản nằm trong số nước an toàn nhất.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online