Thứ Năm ngày 05 tháng 8 năm 2021

VIDEO: Phim tài liệu Triển vọng mở với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 – Tập 1

VIDEO: Phim tài liệu: Triển vọng mở với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 – Tập 1

Phát trên kênh VTV1 tối 28-11-2017.

Xin mời xem video.