Thứ Ba ngày 13 tháng 4 năm 2021

Mời xem phim tài liệu về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Việt Nam

MẠI DZÔ! MẠI DZÔ!

Nếu bạn quan tâm tới cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, xin dành chút thời gian để xem trên kênh truyền hình VTV1 lúc 22g45ph tối thứ Ba 28-11-2017 phần 1 của bộ phim tài liệu “Triển vọng mở từ Cách mạng 4.0” do biên tập viên Nguyễn Ngọc Ánh và êkip thực hiện. Các bạn ấy đã chịu khó ngồi nghe tôi 8.2 (tám dai) về 4.0.

Trân trọng kính mời.

Biên tập viên Nguyễn Ngọc Ánh và tôi trong buổi trò chuyện về Cách mạng 4.0 tại TP.HCM.