Thứ Bảy ngày 01 tháng 10 năm 2022

Hội nghị Điện toán Đám mây Việt Nam 2017 và Công nghiệp 4.0

Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) phối hợp với trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Lee Kuan Yew School of Public Policy) đã tổ chức Hội nghị Điện toán Đám mây Việt Nam 2017 (Vietnam Cloud Computing Conference) với chủ đề: “Việt Nam và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Thúc đẩy chuyển đổi số với điện toán đám mây” (Vietnam and the Fourth Industrial Revolution:  Fostering Digital Transformation with Cloud Computing) tại Hà Nội ngày 22-6-2017. Trong số gần 400 đại biểu có 2/3 thuộc các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp ứng dụng CNTT, và 1/3 là từ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, nền tảng Cloud hàng đầu trong nước và quốc tế.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online