Thứ Tư ngày 19 tháng 1 năm 2022

Microsoft tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số

 

Diễn đàn Cấp cao Công nghệ thông tin – Truyền thông Việt Nam 2017 (Vietnam ICT Summit 2017) đã diễn ra tại Hà Nội ngày 6-9-2017 với chủ đề Việt Nam – Chuyển đổi số trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online