Thứ Ba ngày 20 tháng 2 năm 2024

Hãy nhìn lên bản đồ Trường Sa này….

 

HÃY NHÌN LÊN BẢN ĐỒ NÀY: Bạn ắt thấy Trung Quốc từ những cứ điểm mà họ đang chiếm đóng ở Trường Sa (Spratly Islands) có thể uy hiếp miền Nam của Việt Nam ra sao.

Cùng với Hoàng Sa, Trường Sa trong tay Trung Quốc sẽ trở thành cái gọng kềm phong tỏa cả chiều dài Việt Nam. Báo Mỹ The Wall Street Journal đã thiệt là thâm thúy khi gọi đây là “The Great Wall of Sand” (Vạn lý trường thành Sa).

Bạn cũng sẽ hỏi vì sao Trường Sa nằm xa tuốt phía dưới Biển Đông này mà vẫn còn bị Bắc Kinh vươn cái lưỡi bò qua la liếm. Nhìn lên bản đồ, ta thấy khoảng cách từ đảo Hải Nam (Trung Quốc) tới Trường Sa xa hơn rất nhiều so với từ Việt Nam ra. Sau khi dùng sức mạnh quân sự cưỡng chiếm được Quần đảo Hoàng Sa (Paracel islands) và sau này tự tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo của Việt Nam này, Trung Quốc tự cho rằng mình cũng ở gần Trường Sa đó kia mà.

Đừng nên coi đây là chuyện bình thường. Đừng nên coi thường nó!