Thứ Năm ngày 30 tháng 6 năm 2022

Ngẫm và nghĩ: Chung cư

Chung cư giá rẻ cũng giống hàng không giá rẻ. Đi máy bay mà như đi xe đò. Ở chung cư mà như ở nhà riêng. Vậy nên mới có chuyện.

P.H.P.