Thứ Tư ngày 19 tháng 1 năm 2022

Không đề vì không dám đề (19042018)

Trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ như là đã tường. Sợ rằng dù có hay không bị giở trò đồi bại bởi một người, cô gái mưa thật sự bị giở trò đồi bại tập thể bởi cộng đồng.

Từ xưa ông bà đã cảnh báo: dâm vô tang, đạo vô tích là bó tay. Vụ này từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây đều cực kỳ nhạy cảm và khó khăn. Chuyện giữa 2 người và chỉ có họ biết.

Mà oan có đầu, nợ có chủ. Bao Thanh Thiên phán vậy. Hoa hậu bị một vài cái mụt ghẻ đâu thể nói hoa hậu ở dơ toàn thân.

Nhưng bất luận thế nào, để xảy ra một vụ như vậy thì cả người lẫn nhà đều vô cùng dở. Có thuyết âm mưu không? Có gì bất cập trong quy trình không?

Cuối cùng và trên tất cả là phải xử lý tới cùng cho rõ trắng đen để bảo vệ đối tượng là nạn nhân thật sư. Và bất luận thế nào, cũng phải rất tế nhị, nhất là trong những vụ như thế này, cần tế nhị nhất vẫn là cho người nữ.

Vậy á.

P.H.P.

+ Ảnh: Internet. Thanks