Chủ nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021

Sử dụng máy tính trên 4 năm tuổi có thật là tiết kiệm?

Một nghiên cứu do Công ty phân tích công nghiệp và nghiên cứu thị trường IT SMB toàn cầu Techaisle thực hiện cùng Microsoft và Intel chỉ ra rằng chi phí các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) có thể phải tốn để duy trì một máy tính quá 4 năm tuổi sẽ cao hơn chi phí trang bị một thiết bị mới. Cụ thể, chi phí duy trì một máy tính trên 4 năm tuổi là 2.736 USD/một thiết bị – đủ để mua ít nhất 2 máy tính mới.

Nghiên cứu này được thực hiện với 2.156 doanh nghiệp ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.