Thứ Sáu ngày 19 tháng 4 năm 2024

31 năm của 64 tử sĩ vệ quốc Việt Gạc Ma (1988-2019)

Báo Thanh Niên ngày thứ Năm 14-3-2019 ghi điểm dẫn đầu cả báo giấy lẫn báo online.

31 năm vẫn tiếp tục để nhớ 2 điều: ghi nhớ Gạc Ma là một phần máu thịt của Tổ quốc Việt Nam và tưởng nhớ 64 người con đất Việt đã hy sinh thân xác trong cuộc chiến không cân sức để bảo vệ Tổ quốc.

Trong những ngày như thế này, thay vì ngồi trước màn hình buồn vu vơ, giận theo trend, tôi giảm bỡn cợt và cố gắng làm ít nhất một điều gì đó tử tế cho cuộc đời. Cái đáng sợ nhất không phải nằm ở những gì đã mất mà là những gì đang và sẽ có thể để cho bị mất.

E-magazine: 64 ngôi sao bất tử