Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

SAP giới thiệu các giải pháp quản lý trải nghiệm XM mới cho Doanh nghiệp Thông minh

Chỉ ba tháng sau khi hoàn tất thương vụ mua lại Qualtrics – một công ty Mỹ chuyên về quản lý trải nghiệm (experience management, XM) ra đời từ năm 2002, SAP đã ra mắt 10 giải pháp quản lý trải nghiệm mới, hướng tới xây dựng Doanh nghiệp Thông minh (Intelligent Enterprises). Các giải pháp XM mới này kết hợp dữ liệu trải nghiệm (X-data, dữ liệu X) với dữ liệu vận hành (O-data, dữ liệu O) để đo lường và cải thiện bốn loại trải nghiệm cốt lõi của doanh nghiệp: khách hàng, nhân viên, sản phẩm và thương hiệu. Việc triển khai hệ thống này đã thiết lập nên tiêu chuẩn mới trong các ứng dụng phần mềm doanh nghiệp, hứa hẹn tái định hình cách người tiêu dùng và doanh nghiệp tương tác với nhau.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.