Thứ Tư ngày 21 tháng 2 năm 2024

Rối loạn tiền đình – rối loạn tiền bạc

Tôi nhận thức cao độ rằng, khi hôm nay đã là 12 tháng Chạp Kỷ Hợi, còn 18 ngày nữa là tới Tết Canh Tý 2020, hội chứng rối loạn tiền đình không quan ngại bằng rối loạn tiền bạc. Mà thường rối loạn tiền bạc sẽ dẫn tới rối loạn tiền đình cấp tính.

P.H.P.

+ Ảnh từ Internet. Thanks.