Thứ Tư ngày 30 tháng 11 năm 2022

DHL Express đưa xe máy điện vào danh mục giao nhận “xanh” tại Việt Nam

DHL Express, nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế, ngày 17-1-2020 đã bổ sung 10 xe máy điện vào danh mục các phương tiện giao nhận thân thiện với môi trường của đơn vị này tại Việt Nam. Đây là khoản đầu tư mới nhất của DHL Express cho các giải pháp “xanh” tại Việt Nam.

Lễ giao những chiếc xe máy điện của DHL Express tại TP,.HCM ngày 17-1-2020.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.