Thứ Hai ngày 04 tháng 3 năm 2024

Qualcomm công bố sản phẩm mẫu thực tế ảo mở rộng Snapdragon XR2 hỗ trợ 5G

Các mẫu thiết kế tham chiếu (reference design) thiết bị thực tế ảo mở rộng (extended reality, XR) chạy nền tảng Qualcomm Snapdragon XR2 hỗ trợ 5G đã được Qualcomm Technologies, Inc. công bố trong cuộc họp báo “What’s next in 5G” ngày 25-2-2020 tại San Diego (Mỹ). Sản phẩm tham chiếu mẫu XR đầu tiên trên thế giới có hỗ trợ 5G này nổi trội về hiệu năng, sự đám chìm và tính tương tác (performance, immersion, interactivity). Được kết hợp về chuyên môn của bốn thế hệ thiết kế tham chiếu XR với nền tảng công nghệ đột phá, các XR headset Qualcomm Snapdragon XR2 này sẽ đơn giản hóa các công nghệ phức tạp và mang một thế hệ tiếp theo bao gồm các thiết bị thực tế tăng cường (augumented reality – AR), thực tế ảo (virtual reality – VR) và thực tế hỗn hợp (mixed reality – MR) chất lượng cao đến người tiêu dùng và doanh nghiệp trong năm 2020.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.