Thứ Sáu ngày 30 tháng 7 năm 2021

Tờ giấy bạc 100 đồng “con trâu”

Mùng Ba Tết Tân Sửu 2021 nhớ tờ tiền “con trâu” 100 đồng do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam của VNCH phát hành năm 1972 tại Sài Gòn mà A Phủ từng xài.

Bên dưới có in dòng chữ: “Hình luật phạt khổ sai kẻ nào làm giả mạo giấy bạc do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phát ra”.

Vào năm 1972, 100 đồng này bằng 23 cent Mỹ.

Năm 1972, VNCH phát hành bộ tiền mới gồm 5 mệnh giá: 50 đồng (in hình ngựa), 100 đồng (hình trâu), 200 đồng (hình nai), 500 đồng (hình cọp) và 1.000 đồng (hình voi).

P.H.P.

+ Ảnh: Internet. Thanks.