Thứ Tư ngày 21 tháng 2 năm 2024

Thời hạn có thể gia hạn visa Mỹ miễn phỏng vấn được mở rộng tới 48 tháng

Trong năm 2021, người có visa Mỹ bị hết hạn trong vòng 48 tháng vẫn có thể được miễn phỏng vấn khi gia hạn

Trên trang web Nộp đơn xin Thị thực Hoa Kỳ tại Việt Nam của Bộ Ngoại giao Mỹ có thông báo như sau: Qua tham vấn với Bộ An ninh Nội địa, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken (thuộc Chính phủ của Tổng thống Joe Biden) quyết đinh tạm thời mở rộng chương trình miễn phỏng vấn đối với những đương đơn xin gia hạn thị thực không định cư cùng loại. Trước đây, chỉ những đương đơn có thị thực không định cư hết hạn trong vòng 24 tháng mới đủ điều kiện gia hạn thị thực qua đường bưu điện. Ngoại trưởng Blinken đã tạm thời tăng thời hạn này lên 48 tháng. Chính sách này có hiệu lực cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Thay đổi này tạo điều kiện cho các viên chức lãnh sự tiếp tục xử lý đơn xin thị thực không định cư và đồng thời hạn chế được số lượng đương đơn đến phỏng vấn tại bộ phận Lãnh sự, do đó giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho các đương đơn khác và nhân viên lãnh sự. Vui lòng xem trang web của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ để biết thông tin chi tiết về những dịch vụ hiện hành, điều kiện và hướng dẫn nộp đơn xin gia hạn thị thực qua đường bưu điện.

Nguồn ảnh: Internet. Thanks.

Bạn có thể được hưởng chương trình xin gia hạn visa qua đường bưu điện mà không cần phải phỏng vấn trực tiếp nữa, nếu thỏa các điều kiện:

1. Đang có mặt tại Việt Nam.

2. Xin gia hạn visa cùng loại như visa cũ.

3. Đã được lấy dấu 10 ngón tay.

4. Còn trong thời hạn quy định (tính từ ngày hết hạn visa cũ). Bình thường là 24 tháng, nhưng trong năm 2021 cho phép dài tới 48 tháng vì tình hình dịch COVID-19.

HẠNH LEE